ඔබේ ගැඹුරු ආදරණීය සුනඛයන් සඳහා ප්ලාස්ටික් සුනඛ කූඩුවක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

2022-11-18

කූඩ පුහුණුව ධනාත්මක අත්දැකීමක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඔබේ සුරතලා සඳහා සුදුසු ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්ටික් සුනඛ කූඩුව තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. Beidi ප්ලාස්ටික් සුනඛ කූඩාරම් බොහෝ සුනඛ අභිජනන සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා කුඩා සිට යෝධ දක්වා සෑම ප්‍රමාණයකින්ම පැමිණේ. ඉතින්, ප්ලාස්ටික් බලු කූඩාරම් ප්‍රමාණයන් ගැන ඇති කලබලය කුමක්ද? හොඳයි, ඔබේ සුරතලා ඔහුට වඩා කුඩා කූඩුවක නැගී සිටීමට, හැරවීමට හෝ වාඩි වීමට උත්සාහ කරනවා යැයි සිතන්න. ඔබේ පැටියා සඳහා පරිපූර්ණ කූඩුවේ ප්‍රමාණය තෝරා ගැනීමට හොඳම ක්‍රමය නම් ඔහුගේ හිස මුදුනේ සිට බිම දක්වාත්, පසුව ඔහුගේ නාසයේ කෙළවරේ සිට වලිගය දක්වාත් මැනීමයි. ප්ලාස්ටික් සුනඛ කූඩුවේ උස ඔබේ සුරතලාට වඩා අඟල් 3-4ක් උස සහ දිගු විය යුතුය, එබැවින් සම්පූර්ණයෙන්ම නැගී සිටීමට, පහසුවෙන් ආපසු හැරවීමට සහ සුවපහසු ලෙස බිම වැතිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත! ඉතා කුඩා වන අතර ඔබේ සුරතලා අපහසුතාවයට පත් වනු ඇත; ඉතා විශාල වන අතර ඔබේ සුරතල් බල්ලා ඔහුගේ අවකාශයේ නාන කාමරය භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය.